Bakgrund

I april 2016 föds en liten flicka på Norrköpings Lasarett. Hon upplevs som abstinent och endast nio dagar gammal blir hon övergiven av de personer som gett henne liv. Flickan hamnar i samhällets vård och socialtjänsten ger henne då ett nytt kärleksfullt och tryggt hem att växa upp i. Ett hem med nya föräldrar som ser henne som sin egen dotter och tre systrar som alla älskade henne. Hon var en självklar del av familjen.

I september 2018 dömer kammarrätten att lilla hjärtat ska skiljas från den enda familj hon känner till. Trots skyddade personuppgifter, biologiska föräldrar som konsekvent vägrat lämna drogtester, kriminalitet och psykisk ohälsa upphäver kammarrätten placeringen enligt LVU. En tuff och smärtsam hemsluss påbörjas och under de kommande sex månaderna ska Esmeralda lära känna de som en gång övergav henne.

I april 2019 vinkar hon för sista gången till de hon kallade mamma och pappa, varken hon eller de vet att det är sista gången de kommer ses. Löftet som gavs att Esmeralda och familjehemmet ska träffas kontinuerligt bryter de biologis– ka föräldrarna direkt. När detta händer har den lilla flickan bara tio månader kvar att leva.

Hennes namn är Esmeralda, hon kallas lilla hjärtat och fick aldrig fylla fyra år. Den 30 januari 2020 hittas Esmeralda död, invirad i plast och tyg under en säng i de biologiska föräldrarnas lägenhet där hon legat död i två till tre dygn. Personerna som först övergav henne på BB fick en ny chans trots social- nämndens invändningar. Samhället svek Esmeralda på alla tänkbara vis.

Föreningens syfte & målsättning

I Sverige finns idag 23 000 familjehemsplacerade barn. De har alla på ett eller annat sätt hamnat i samhällets vårdande hand. Vi vill skapa en gemen- sam plattform för dessa barns familjehem, en plattform som inte finns för dessa familjer idag.

Föreningens huvudsyfte är att alla familjehemsplacerade barn ska få en trygg och säker uppväxtmiljö. En kärleksfull familj med stabilitet och en känsla av tillhörighet är avgörande för chansen att klara sig. Ett barns lycka ligger i de omgivande vuxnas händer.

Föreningen syftar till att skapa glädje och trygghet inom familjehemsvård, att förgylla placerade barn och ungdomars liv genom att bistå familjehem och placerade barn utifrån deras behov med juridisk och ekonomisk hjälp eller bara med en guldkant.

Lilla Hjärtat skor

Genomförande

Erbjuda familjehem rådgivning och stöd via nätverksassocierade jurister och sakkunniga. Familjehem ska kunna vända sig till föreningen Lilla hjärtat för att få det stöd de behöver, det kan vara i stort och i smått.

Genom insamlingar och frivilliga gåvor kommer vi kunna erbjuda stöd och rådgivning åt familjehem/familjehemsplacerade barn enligt LVU och SOL placeringar. Men även ekonomisk hjälp vid förlust av placering då man som familjehem inte är berättigad till arbetslöshetsersättning.

Kontinuerligt kommer vi arbeta aktivt med de lagändringar som måste till för att något liknande aldrig ska kunna ske igen.

Föreningens säte är i Vadstena.

Grundare av Lilla Hjärtat – Vänförening

Kontakt

Melinda Jacobs

E-post: info@lillahjartat.com