Guldfynd

Vi har i samarbete med Guldfynd tagit fram ett lilla hjärtat halsband. 100 kr per sålt halsband går till lilla hjärtats vänförening

Smycket finns i alla guldfynd butiker och i deras webbshop.

Vi är mycket stolta över detta samarbete.

Bakgrund

I april 2016 föds en liten flicka på Norrköpings Lasarett. I hennes biologiska familj förekommer missbruk, psykisk ohälsa och kriminalitet, endast nio dagar gammal hamnar hon därför i samhällets vård. Socialtjänsten ger henne smeknamnet Lilla hjärtat och placerar henne i ett familjehem. Hon läggs i Melinda och Lasses trygga armar. Esmeralda får därmed ett hem med kärleksfulla vuxna som ser henne som sin egen dotter och tre systrar som avgudar henne som sin egen lillasyster. Hon var från första dagen en självklar del av familjen och det växte fram en trygg och kärleksfull anknytning till dem alla. 

Men så händer det som inte borde fått lov att ske. I september 2018 dömer kammarrätten att Lilla hjärtat ska skiljas från den enda familj hon känner till. 

Trots skyddade personuppgifter och en biologisk familj där det misstänks förekomma kriminalitet, psykisk ohälsa och missbruk upphäver kammarrätten placeringen enligt LVU. En tuff och smärtsam hemsluss påbörjas och under de kommande sex månaderna ska Esmeralda successivt tvingas lämna alla de som hon kallar för sin familj.

I april 2019 vinkar hon för sista gången till de hon kallade mamma och pappa, ingen av dem vet att det är sista gången de kommer att ses. Trots att det finns ett löfte från de biologiska föräldrar att Esmeralda ska få fortsätta träffa familjehemmet som är så viktigt för henne så får de aldrig möjlighet att ses igen. När detta händer har den lilla flickan bara tio månader kvar att leva.

Hon lämnas i en familj där det saknas insyn och utan att någon kan följa upp hennes mående över tid. Hennes namn är Esmeralda, hon kallas Lilla hjärtat och fick aldrig fylla fyra år. Den 30 januari 2020 hittas Esmeralda död, invirad i plast och tyg under en säng i de biologiska föräldrarnas lägenhet där hon legat död i två till tre dygn.

Trots ett långsamt och mycket plågsamt dödsförlopp har ingen av hennes vårdnadshavare tillkallat hjälp. Hon har drogats med flera narkotiska preparat. Hennes kropp har många skador som uppkommit under flera veckors tid och hon är mycket underviktig.

Föräldrarna kan inte förklara hur skadorna uppkommit eller varför man inte sökt hjälp för hennes låga vikt. Båda föräldrarna är vid gripandet påverkade av flertalet narkotiska preparat. 

Föreningens syfte & målsättning

I Sverige finns idag 23 000 familjehemsplacerade barn. De har alla på ett eller annat sätt hamnat i samhällets vårdande hand. Vi vill skapa en gemen- sam plattform för dessa barns familjehem, en plattform som inte finns för dessa familjer idag.

Föreningens huvudsyfte är att alla familjehemsplacerade barn ska få en trygg och säker uppväxtmiljö. En kärleksfull familj med stabilitet och en känsla av tillhörighet är avgörande för chansen att klara sig. Ett barns lycka ligger i de omgivande vuxnas händer.

Föreningen syftar till att skapa glädje och trygghet inom familjehemsvård, att förgylla placerade barn och ungdomars liv genom att bistå familjehem och placerade barn utifrån deras behov med juridisk och ekonomisk hjälp eller bara med en guldkant.

Lilla Hjärtat skor

Genomförande

Erbjuda familjehem rådgivning och stöd via nätverksassocierade jurister och sakkunniga. Familjehem ska kunna vända sig till föreningen Lilla hjärtat för att få det stöd de behöver, det kan vara i stort och i smått.

Genom insamlingar och frivilliga gåvor kommer vi kunna erbjuda stöd och rådgivning åt familjehem/familjehemsplacerade barn enligt LVU och SOL placeringar. Men även ekonomisk hjälp vid förlust av placering då man som familjehem inte är berättigad till arbetslöshetsersättning.

Kontinuerligt kommer vi arbeta aktivt med de lagändringar som måste till för att något liknande aldrig ska kunna ske igen.

Föreningens säte är i Vadstena.

Grundare av Lilla Hjärtat – Vänförening

Kontakt

Melinda Jacobs

E-post: info@lillahjartat.com