Integritetspolicy

1. Inledning

2. Personuppgiftsansvarig

3. När samlar vi in dina personuppgifter?

4. Vilka uppgifter samlar vi in?

5. När du ger en gåva eller gör ett köp ur vår webbshop

kommer vi att registrera dina personuppgifter i vår databas.

6. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

7. Länkar till externa webbplatser

8. Förändring av integritetspolicyn

9. Rätt att begära information och rättelser

10. Kontaktinformation till Lilla Hjärtats Vänförening

1. Inledning

Du skall alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till

oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina

personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

2. Personuppgiftsansvarig

Lilla Hjärtats Vänförening

Organisationsnummer 802529-9713

Utdelningsadress c/o Melinda Jacobs

Vipvägen 3, 59242 Vadstena

Är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina

personuppgifter på denna hemsida och i våra tjänster. Vi har ett utsett

personuppgifts-ombud. Information om hur du kontaktar

oss finns under avsnitt 10.

3. När samlar vi in dina personuppgifter?

•När du ger en gåva till Lilla Hjärtat Vänförening

•När du köper varor i vår webbshop

4. Vilka uppgifter samlar vi in?

De personuppgifter som vi framförallt kan komma att behandla är

information om namn, personnummer och kontaktuppgifter om adress,

telefonnummer och e-postadress. När du skänker en gåva behandlar vi

information om transaktionen.

Vi sparar uppgifterna så länge det är

nödvändigt för att utföra en tjänst som du begärt eller för vilken du har gett

oss ditt samtycke till. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi

måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel

om det pågår en juridisk process.

5. När du ger en gåva eller gör ett köp ur vår webbshopkommer vi att registrera dina personuppgifter i vår databas.

Du har i vissa fall möjlighet att välja att vara anonym, då sparar vi inga

personuppgifter. De personuppgifter som du lämnar använder vi för att

administrera beställda tjänster och produkter och för att föra egen statistik.

Uppgifterna kan också komma att användas för information- och


marknadsföringsändamål, uppföljning och utveckling av Lilla Hjärtats

Vänförenings verksamhet, för att bevaka vår rätt, samt, vad gäller

transaktioner, för att i marknadsföringssyfte analysera de köp du gör och de

gåvor du ger.

6. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Lilla Hjärtats Vänförening kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de

personuppgifter som samlas in. Lilla Hjärtats Vänförening kan även komma

att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för

Lilla Hjärtats Vänförenings räkning, exempelvis IT-leverantörer och andra

samarbetspartners. Det är dock alltid Lilla Hjärtats Vänförening som

ansvarar för behandlingen och behandlingen av personuppgifter regleras

då i ett biträdesavtal. Personuppgifter kommer inte att lagras i något land

utanför EU/EES.

7. Länkar till externa webbplatser

Lilla Hjärtats Vänförenings webbplats kan innehålla länkar till webbplatser

som drivs eller ägs av någon annan än Lilla Hjärtats Vänförening. Lilla

Hjärtats Vänförening ansvarar inte för den behandling av dina

personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

8. Förändring av integritetspolicyn

Om denna integritetspolicy ändras kommer Lilla Hjärtats Vänförening att

publicera den justerade integritetspolicyn på www.lillahjartat.com med

information om när ändringarna träder i kraft.

9. Rätt att begära information och rättelser

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år begära information om vilka

personuppgifter som Lilla Hjärtats Vänförening behandlar om dig och i vilket

syfte (s.k. Registerutdrag). Du har också rätt att få uppgifter rättade och

avidentifierade. Kontakta oss på något av de angivna sätten som finns

beskrivna under avsnitt 10 om du vill veta mer om hur Lilla Hjärtats

Vänförening behandlar dina personuppgifter.

10. Kontaktinformation till Lilla Hjärtats Vänförening

Har du frågor om lilla hjärtat vänförenings behandling av personuppgifter

eller vill begära ett registeruppdrag, kontakta oss på något av följande sätt:

Postadress: Lilla hjärtat Vänförening c/o Melinda Jacobs

Vipvägen 359242 Vadstena


Mailadress: info@lillahjartat.com

Adress och information

Melinda Jacobs

Vipvägen 3, 592 42 Vadstena

Östergötlands län

Organisationsnummer 802529-9713

Stöd oss

Bankgiro: 5506-6328

Swish: 123 529 64 88

Har du frågor?

info@lillahjartat.com

Följ oss

© Copyright 2020 Lilla Hjärtat | Rebecca Fisk – www.heybeccis.com | Integritetspolicy