Vårt arbete


Lilla hjärtat vänförening är en ideell förening och drivs helt av donationer och försäljningen i vår webbutik och samarbete med våra fina samarbetspartners. Med en gåva eller ett köp i vår webbutik vet du att

du är med och gör skillnad, varje dag!

Samhällets svek mot Lilla hjärtat har fått enormt genomslag i Sverige.

Partier, från höger till vänster, är överens om att placerade barns rättigheter måste stärkas genom nya lagar. ”Det som hände Lilla hjärtat ska inte hända igen”, har uttalats av flera partiledare och ministrar under 2020.


I december 2020, elva månader efter Lilla hjärtats död, röstade riksdagen igenom de första fyra nya lagförslagen som ska stärka placerade barns rättigheter.

Två förslag kommer från socialutskottet genom Moderaterna och två från regeringen. Det handlar bland annat om att införa särskilda lämplighetskrav på offentliga biträden som företräder tvångsvårdade barn och fler vårdnadsöverflyttar – alltså att familjehemmet får vårdnaden om det placerade barnet. Om förslagen går igenom kan de börja gälla från den 1 mars nästa år.


I februari ska regeringens utredare presentera ytterligare lagförslag, en lex Lilla hjärtat, för att stärka placerade och tvångsvårdade barns ställning. Även socialutskottet arbetar med en förändring som innebär att barnets relation till familjehemsföräldrarna ska vara en viktig faktor när frågan prövas i domstol.


I november 2020 presenterade Moderaterna ytterligare 12 färdigutredda lagförslag från gamla utredningar som syftar till att stärka utsatta barn. Det handlar bland annat om att ge barnen en starkare röst i frågor om vårdnad och umgänge samt kvalitetskrav på skyddade boenden. Förslagen kommer att läggas fram för riksdagen av Moderaterna om inte regeringen väljer att lägga fram dem.

I slutet av november 2020 fattade regeringen beslut om ett nytt uppdrag till tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg . Uppdraget ska pågå under två år och innebär att myndigheten ska genomföra en ”förstärkt tillsyn” av socialtjänsternas handläggning av ärenden som rör stöd och skydd till barn och unga.

Ivo ska bland annat titta på hur socialnämndernas handläggningar tagit hänsyn till barnets bästa och hur de följt upp placerade barns situation.

Vad går pengarna till?

Stöd, rådgivning & juridisk hjälp till familjehem

Melinda Jacobs har lång erfarenhet av  att leva som familjehem.

Genom Lilla hjärtat vänförening erbjuder hon stöd och rådgivning till familjehem, i både stort och smått. Hit kan familjehem vända sig för att få ventilera, diskutera och bolla tankar kring sitt viktiga uppdrag. Lilla hjärtat vänförening har även möjlighet att bekosta juridisk hjälp till de familjehem som är i behov av det. Det kan handla om placerade barn som riskerar flyttas tillbaka till destruktiva hemmiljöer eller riskerar att flyttas ifrån en familj där de bott under lång tid.

Är du familjehem och i behov av stöd? Klicka här

Utbildning & gemenskap

Lilla hjärtat vänförenings vision är att fortlöpande arbeta med utbildningar och föreläsningar för att öka kompetensen i de familjehem som upplever att de har behov av det. Att utbilda sig i frågor som rör barn, barns behov och hur man hanterar olika svårigheter som familj är viktigt. Särkilt viktigt är det då man som familjehem ofta vårdar barn som på olika sätt farit illa i livet. Det är oerhört givande att leva som familjehem, men det bjuder också på ett stort spektra av prövningar. Förutom relationen med barnet ska man även bygga en bra relation till barnets nära anhöriga och socialtjänsten.


I uppdraget som familjehem är det viktigt att kunna hämta kraft. Lilla hjärtat vänförening arbetar för att skapa en plats där familjehem kan få gemenskap och stöd, en trygg plats där man kan dela med sig av sina erfarenheter i en gemenskap av familjer i likartade livsituationer. Vi jobbar för att bygga upp ett nätverk där man som familjehem kan knyta nya vänskapsband och få tips och stöd. Framöver kommer vi även att anordna träffar och event för familjehem.


Vill du registrera dig i vårt register över familjehem och ta del av våra framtida aktiviter? (Kommer snart!)

Barnen & Önskelådan

Mer kunskap och ett tryggt nätverk för familjehemmen kommer att gynna barnen i deras dagliga liv, men vi vill göra mer än så, vi vill uppfylla några av deras önskningar. Därför har vi skapat önskelådan.

De placerade barn får tillsammans med sitt familjehem skicka en önskan till vår önskelåda, utifrån denna ska Lilla hjärtat vänförening sedan göra allt för att kunna uppfylla den. Önskningarna kan handla om att kunna bjuda hela klassen på busfabriken, få gå på ridskola, åka och sova på hotell eller en heldag på Kolmården – sådant som ger minnen för livet att spara i hjärtat.

Vill ni söka till önskelådan? Klicka här

Adress och information

Melinda Jacobs

Vipvägen 3, 592 42 Vadstena

Östergötlands län

Organisationsnummer 802529-9713

Stöd oss

Bankgiro: 5506-6328

Swish: 123 529 64 88

Har du frågor?

info@lillahjartat.com

Följ oss

© Copyright 2020 Lilla Hjärtat | Rebecca Fisk – www.heybeccis.com | Integritetspolicy